logo 201 consulting logo

Nové výzvy OP PIK - Úspory energie v SZT a Smart grids I

Dne 2. února 2017 vyhlásil Řídicí orgán OP PIK výzvy v těchto programech podpory: Úspory energie v SZT – Výzva II a Smart grids I – Výzva II.