logo 201 consulting logo

Příjem žádostí o dotaci na rok 2016 pro lesnicko-environmentální opatření 2007-2013 a 2014-2020

| SZIF | Spuštění příjmu žádostí se očekává v druhé polovině dubna. Přesný termín spuštění příjmu dotačních žádostí 2016 bude upřesněn.

Řádný termín ukončení příjmu je 16. 5. 2016. Opatření je cíleno na žadatele zařazené do lesnicko-environmentálního opatření a opatření Natura 2000 v lesích a dále pro žadatele, jež v letošním roce podali žádost o zařazení do podopatření zachování porostního typu hospodářského souboru nebo ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin.