logo 201 consulting logo

Program rozvoje venkova - vyhlášení programů v březnu 2016

| SZIF | Dne 2. 3. 2016 plánuje SZIF vyhlášení nových výzev spolu s přesnými pravidly k programům 2. kola příjmu žádosti do Programu rozvoje venkova 2014-2020.

Druhé kolo příjmu žádostí bude zahrnovat následující programy: Technické vybavení dřevozpracujících provozoven, Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské výrobě, Zahájení činnosti mladých zemědělců, Investice do nezemědělských činností, Podpora agroturistiky, Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů, Zavádění preventivních opatření v lesích, Obnova lesních porostů po kalamitách, Odstraňování škod způsobených povodněmi, Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin, Neproduktivní investice v lesích, Přeměna porostů náhradních dřevin, Vzdělávací akce, Informační akce.