logo 201 consulting logo

Schválené projekty - Investice do nezemědělských činností

Schválené žádosti o dotaci v rámci 2. kola Programu rozvoje venkova – operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností – průběžné schvalování – 10. 3. 2017.

Státní zemědělský intervenční fond ke dni 10. března 2017 schválil na základě alokace stanovené MZe ČR celkem 164 Žádostí o dotaci ve výši 269 307 616 Kč v rámci operace 6.4.1 Investice do nezemědělských činností.

Byly schváleny pouze žádosti, u kterých již byla provedena administrativní kontrola dokumentace z výběrového/zadávacího řízení, a v rámci bodového hodnocení se nachází nad hranicí pro schválení žádostí. Další žádosti budou průběžně schvalovány v následujících týdnech.

Souhrnný přehled schválených Žádostí o dotaci naleznete zde.