logo 201 consulting logo

SZIF zahájil příjem žádostí pro Lesnicko – environmentální opatření

Od 22. dubna mohou žadatelé podávat žádosti o dotaci na Lesnicko – environmentální opatření, která spadají do Programu rozvoje venkova z obou programových období. Pro PRV 2007 – 2013 se jedná o Platby v rámci Natura 2000 v lesích a Lesnicko-environmentální platby. V novém období PRV 2014 – 2020 jde o dvě podopatření v rámci Lesnicko-environmentálních a klimatických služeb a ochrany lesů: Zachování porostního typu hospodářského souboru a Ochrana a reprodukce genofondu lesních dřevin. Příjem žádostí potrvá do 16. května 2016.