logo 201 consulting logo

Technologie – Výzva XI (pro začínající podniky) – příjem žádostí ukončen

API řádně ukončila příjem žádostí do výzvy, která se zaměřila na pořízení nových strojů a technologií k zahájení či rozšíření stávající výroby pro začínající malé podnikatele.

Z pohledu zájmu žadatelů byla výzva velice úspěšná. Požadovaná dotace 595 583 862,27 Kč v podaných 508 žádostech dvojnásobně převýšila alokaci výzvy (250 milionů korun). MPO přislíbilo navýšit alokaci výzvy tak, aby byly uspokojeny všechny kvalitní projekty, které úspěšně projdou hodnocením.

Další výzva programu Technologie zaměřená na malé začínající podnikatele je podle harmonogramu výzev OP PIK naplánována na říjen tohoto roku, s příjmem žádostí od prosince 2020 až do května 2021.

Více o programu naleznete zde.