logo 201 consulting logo

Ukončení příjmu žádostí - program Inovace - Inovační projekt

| CI | Program INOVACE – Inovační projekt, příjem předběžných žádostí o podporu bude ukončen dle Výzvy k 30. 11. 2015. Pro přístup k editaci plné žádosti do 1. 12. 2015, je nutné podat předběžnou žádost o podporu nejpozději do 31. 10. 2015, v opačném případě Vám nemůžeme garantovat schválení předběžné žádosti do data zahájení příjmu plných žádostí.