logo 201 consulting logo

Úspory energie Výzva III.

Výzvu III. programu Úspory energie stále běží. Podání žádostí je možné pouze do 30.4.2018 !!!

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018.

Více informací k dotačnímu programu naleznete zde.