logo 201 consulting logo

ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKY - dotace na pořízení TECHNOLOGIÍ

Realizace nových podnikatelských záměrů začínajících malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně).

Příjem Žádostí o podporu probíhá od 28. 1. 2019 (10:00 hod.) do 28. 5. 2019 (10:00 hod.).

Podporovány budou podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků, které vznikly v období od 1. 1. 2014 (včetně) do 31. 12. 2017 (včetně).

Minimální výše dotace ve výši 450 tis. Kč.

Maximální výše dotace ve výši 1 mil. Kč.

Procentuální výše podpory 45 % ze způsobilých výdajů.

Více informací k programu naleznete zde.