logo 201 consulting logo

Poradenské, řídící a pomocné služby pro zemědělství

Ing. Michal Torhan Kontaktujte:
Ing. Michal Torhan
   +420 602 752 659
   michal.torhan@201.cz

Prostřednictvím opatření se bude zajišťovat transfer znalostí v oblasti životního prostředí. Smyslem je posílit znalostní základnu a podpořit předávání znalostí v zemědělství. Opatření se zaměřuje na využívání poradenských služeb zemědělci k zajištění dlouhodobé udržitelnosti podnikání s ohledem na životní prostředí a zmírňování vlivů změn klimatu. Dále bude podporována podpora odborných individuálních poradenských služeb zaměřených na zvýšení hospodářské výkonnosti zemědělských podniků včetně zavádění inovací a konzultací zaměřených na udržitelné způsoby hospodaření šetrné vůči životnímu prostředí, obnova, zachování a zvýšení biologické rozmanitosti, lepšímu hospodaření s vodou, hnojivy a pesticidy. 

Oprávněnými žadateli jsou poradci akreditovaní Ministerstvem zemědělství, nebo podnikající právnické osoby zaměstnávající poradce. 

Podpořeny mohou být projekty na celém území České republiky s výjimkou území hlavního města Prahy.

Poradenství

Program se zaměřuje na poskytování odborného individuálního poradenství. Poskytování poradenských služeb je z důvodu zajištění adekvátní kvality vázáno na dlouhodobě budovaný akreditovaný poradenský systém Ministerstva zemědělství. více zde >>