Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Vyhledat v katalogu

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Články > Dotační proces krok za krokem

Dotační proces krok za krokem1.      SESTAVENÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU
Kvalitní podnikatelský záměr je základním kamenem úspěchu. Na začátku je potřeba si stanovit základní cíle v oblasti Vašeho podnikání, kam chcete firmu směřovat, a sepsat si plán investic, pomocí kterých těchto cílů dosáhnete.

2.      VYHLEDÁNÍ VHODNÉHO DOTAČNÍHO PROGRAMU
Dalším krokem je vyhledání vhodného dotačního programu, pomocí kterého budete moci projekt financovat. S tím Vám může pomoci 201 consulting!

3.      OPTIMALIZACE PROJEKTOVÉHO ZÁMĚRU
V rámci optimalizace projektového záměru je provedena rešerše dotačních programů neboli dotační audit a návrh nejvhodnějšího programu pro Váš projektový záměr, a to jak z pohledu parametrů přijatelnosti programu, tak případných závazků, které z něj vyplývají.

4.      ZPRACOVÁNÍ A PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PODPORU
V návaznosti na výstup z optimalizace projektového záměru se následně sestaví harmonogram projektu a samotná žádost včetně všech potřebných příloh.

5.      HODNOTÍCÍ PROCES A SCHVÁLENÍ ŽÁDOSTI
Hodnotící proces probíhá standardně ve dvou fázích. Nejprve se hodnotí žádost po formální stránce, tedy, zdali je řádně sepsaná. V další fázi hodnocení se porovnávají jednotlivá hodnotící kritéria daného programu s projektovým záměrem, zdali splňuje minimální požadavky. Celý hodnotící proces trvá zpravidla 4–6 měsíců. Poté je žádost schválená.

6.      REALIZACE PROJEKTU
Po schválení projektu můžete spustit realizaci projektu. Během ní je nutné se řídit všemi platnými postupy, které definuje dotační program. Především se jedná o proces výběru dodavatele.
Dále je třeba dodržovat pravidla povinné publicity, zásady pro vedení a archivaci dokladů vztahujících se k projektu a dodržovat závazné ukazatele projektu v rámci období udržitelnosti po ukončení projektu.

7.      FINANCOVÁNÍ PROJEKTU
Náklady projektu se proplácejí ve většině případů zpětně, proto si je na začátku důležité připravit financování, a to buď z vlastního kapitálu anebo z cizích prostředků. Často se využívá financování, například v podobě bankovního úvěru.

8.      KONTROLA A PROPLACENÍ PROJEKTU
Po kompletní realizaci všech plánovaných opatření a úhradě všech faktur je možné podat žádost o platbu. Následuje administrativní kontrola všech požadovaných dokladů. Jedná se zejména o faktury, doklady o úhradách, kupní smlouvy, objednávky, předávací protokoly a doklady k zaúčtování.

9.      UDRŽITELNOST PROJEKTU
Po vyplacení dotace nastává období udržitelnosti projektu. Standardně trvá tři roky pro malé a střední podniky a pět let pro velké podniky. V tomto období je nutno udržovat výsledky projektu a pravidelně o nich informovat prostřednictvím tzv. monitorovacích zpráv.

V případě zájmu o konzultaci se prosím obraťte na odborníky ze společnosti 201 consulting!