logo 201 consulting logo

Deinstitucionalizace psychiatrické péče (CLLD)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 27. 3. 2017

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 5. 4. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31. 12. 2019

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

DEFINICE ŽADATELE

  • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR;
  • Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji;
  • Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
  • Obchodní společnosti a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb.;
  • Nestátní neziskové organizace;
  • Dobrovolné svazky obcí organizace jimi zřizované nebo zakládané;
  • Církve a církevní organizace.

ÚZEMÍ

Území aglomerace vymezené ve schválené strategii CLLD.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 95 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – není stanovena.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 40 mil. Kč.