logo 201 consulting logo

Deinstitucionalizace psychiatrické péče II

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY

Plánované datum vyhlášení: 30. 6. 2017

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 13. 7. 2017

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 15. 7. 2020

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Deinstitucionalizace psychiatrické péče za účelem zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti.

DEFINICE ŽADATELE

  • Příspěvkové organizace zřizované Ministerstvem zdravotnictví ČR;
  • Kraje a organizace zřizované nebo zakládané kraji;
  • Obce a organizace zřizované nebo zakládané obcemi;
  • Obchodní společnosti a další subjekty poskytující veřejnou službu v oblasti zdravotní péče podle zákona č. 372/2011 nebo zákona č. 258/2000 Sb.;
  • Nestátní neziskové organizace;
  • Dobrovolné svazky obcí organizace jimi zřizované nebo zakládané;
  • Církve a církevní organizace.

ÚZEMÍ

Území celé České republiky mimo hl. m. Prahu.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 85 %.

Minimální výše celkových způsobilých výdajů – 1 mil. Kč.

Maximální výše celkových způsobilých výdajů – 40 mil. Kč.