logo 201 consulting logo

Pre-commercial public procurement

Ing. Pavlína Torhanová Kontaktujte:
Ing. Pavlína Torhanová
   +420 602 751 392
   pavlina.torhanova@201.cz

Cíl programu

Podpora projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru při vývoji inovativních řešení, které veřejný sektor není schopen zajistit (bude podpořena poptávka veřejných orgánů po inovačních řešeních problematiky rozvoje samospráv a státu). Instituce veřejného sektoru sdílejí benefity a rizika se subjekty soukromého sektoru, který výzkum/vývoj provádí.

Podporované aktivity

Fázované zadávání zakázek na služby v oblasti výzkumu a vývoje se sdílením rizik a zisků za tržních podmínek, kdy několik podniků vyvíjí v konkurenčním prostředí nová řešení odpovídající potřebám veřejného sektoru.

Způsobilé výdaje

Dosud nebylo blíže specifikováno.

Specifika a omezení

Využití tohoto programu bude podnikům přispívat sekundárně i k vytváření nových obchodních možností, rozložení investičních rizik a spolufinancování zajímavých vědeckých/výzkumných projektů.

Definice žadatele

  • Podnikatelské subjekty - malý podnik (do 49 zaměstnanců), střední podnik (do 249 zaměstnanců) a velký podnik (nad 249 zaměstnanců).
  • Organizace pro výzkum a šíření znalostí.
  • Orgány státní správy a samosprávy, vč. přímo řízených organizací a organizačních složek státu.

Podporované odvětví

Zpracovatelský průmysl, Technologie, Věda a výzkum, Stavebnictví, Energetika, IT a telekomunikace, Obchod a služby, Vzdělávání aj.

Výše dotace

Procentuální výše podpory až 100 % – s vyhlášením výzvy se bude upřesňovat.