logo 201 consulting logo

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy (IPRÚ)

Ing. Jana Nejedlá Kontaktujte:
Ing. Jana Nejedlá
   +420 602 783 210
   jana.nejedla@201.cz

TERMÍNY 

Předpokládané datum vyhlášení: 22. 7. 2016

Plánované datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 29. 7. 2016

Plánované datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 31.12. 2019

PODPOROVANÉ AKTIVITY

Rekonstrukce, modernizace a výstavba vybraných úseků silnic II. a III. třídy s napojením na TEN-T. 

DEFINICE ŽADATELE

  • Kraje
  • Organizace zřizované nebo zakládané kraji za účelem výkonu vlastnických práv a povinností k silnicím II. a III. třídy.

ÚZEMÍ 

Prioritní regionální silniční síť na území aglomerací České Budějovice, Karlovy Vary, Zlín, Liberec a Jablonec nad Nisou, vymezených ve schválených integrovaných strategiích rozvoje území.

VÝŠE DOTACE A INVESTICE

Procentuální míra podpory – 85 %.

Minimální a maximální výše celkových způsobilých výdajů není stanovena.